PICTURES

Kristinas arbete präglas av kontrasten mellan att ena stunden befinna sig i storstadens puls och samtidigt ha en stark dragning och längtan tillbaka till naturen.

Jag vill försöka kartlägga landet mellan det vilda och det civiliserade, det av människan skapade och det organiska, ostyrda. Vad är fint och vad är opassande beror på vilken sida av gränsen man står. Metaforer är ofta en del av mitt bildspråk och motiven återger för det mesta gränslandet mellan olika kontraster och motpoler.

Kristina’s works are marked by the contrast between living in an urban center, while longing for and being drawn to nature.

I attempt to map the area between the wild and the cultivated, that which is made by humans and the organic – the uncontrolled. I use metaphors as part of my imagery, and my motives often reflect this area between these different contrasts.

Kristina Nordin

Østbanegade 165

DK-2100 Copenhagen

Denmark

Phone: +45-27571300

Mail: contact@kristinanordin.com

 

KRISTINA NORDIN